وَشَق ایبری، (Lynx pardinus) که ممکن است به نادرست، سیاه گوش ایبری هم خوانده شود، پستانداری است از تیره گربه‌ایان و سرده وَشَقها که بومی شبه جزیره ایبری در جنوب اروپا است.

زیستگاه این وشق، که زمانی پهناور بود، اینک به مناطقی چند در اسپانیا و پرتغال محدود گشته است.

هرچند، وشق ایبری خویشاوند نزدیک وشق اوراسیایی (همان وشق بومی ایران و آسیای میانه) است و در گذشته آن را زیرگونه ای از وشق اوراسیایی می‌دانستند، اما از نگر برخی از مشخصات ظاهری مانند پوشش تن و خال تفاوتهایی با وشق اوراسیایی دارد.وَشَق ایبری
وضعیت بقا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خواران
زیرراسته: گربه‌سانان
تیره: گربه‌ایان
زیرتیره: گربه‌ایان کوچک
سرده: وَشَقها
گونه: L. pardinus
نام علمی
Lynx pardinus

منبع:ویکی پدیا