به تازگی باغ وحش Taronga در سیدنی ، استرالیا پذیرای 20 بچه آفتاب پرست بوده است. این آفتاب پرستان آنقدر کوچک هستند که در نوک انگشت یک شخص بزرگسال جای میگیرند. هرچند هنوز نمی توانند رنگ عوض کنند ولی زمانی که به یک سالگی برسند در اثر ترس،تغییر دما یا معاشقه پوست خود را به رنگ های مختلفی تغییر می دهند که بسیار زیبا و دلنشین است.منبع:topnop