دوستان، خبر رسید که در پارک فرهنگسرای اندیشه نزدیک سید خندان چند تا گربه هستند که یا دستشون یا پاشون آسیب دیده و وضع خوبی‌ ندارند. این خبر از خانمی که ایران نیستند و مادرشون در پارک به گربه‌ها غذا میدهند رسیده.گربه های اونجا گرسنه هستن
آیا کسانی‌ هستندبرن غذارسانی؟