سه راه اسان برای درمان کسالت گربه شما

گربه هایی که در منزل هستند از بسیاری بیماریها در امان هستند.اما در مقابل لازم است با گربه های خانگی به اندازه کافی بازی شود تا دچار کسالت و خستگی نشوند.به خصوص دیده شده که این گربه ها به دلیل عدم تحرک کافی، دچار افزایش وزن می شوند که این هم خود نوعی خطر برای بیماری انها می باشد.
با استفاده از این یه راهکار می توانید کسالت گربه تان را برطرف کنید:
بازی های واقعی برای گربه ها
بهترین بازی ها این است که طوری باشد تا مهارتهای گربه سانی گربه تقویت شود.
یکی از این بازی ها با نام "واکشی" است.گربه ها به حدی از این بازی لذت میبرند که صاحبانشان را متعجب میکنند !
این بازی بدین ترتیب است که شما با تعدادی کاغذ که به این طرف و ان طرف تکانشان میدهید گربه را تحریک به گرفتنش می کنید.هرجقدر صدای این کار بیشتر باشد گربه بیشتر لذت میبرد و تحریک می شود تا انرا بگیرد.
اگر میخواهید کمی انرا خوش آب و رنگ تر کنید ، به جای کاغذ از اسباب بازیهای کوچک الکترونیکی استفاده کنید.این کار ساعتها گربه شما را سرگرم و شاد میکند.
تهیه صندلی مخصوص برای گربه ها
امروزه صندلیها و مبلهای زیادی برای گربه ها تهیه شده که انها می توانند روی ان ساعتها بالا و پایین بپرند و احساس خوشحالی کنند.دلیلش این است که گربه ها در جهانی سه بعدی نگاه می کنند (به دلیل نوع زاویه دیدشان)
ایده "برج کیتی" خوب است.میتوانید برج کوچکی را درست کنید و نزدیک پنجره بذارید تا گربه تان با بالا رفتن از ان بتواند بیرون را ببیند.
یک منطقه امن برای گربه تان در فضای خارج از خانه بسازید.
اگر بالکن شما جایی امن است می توانید در انجا فضایی برای گربه تان درست کنید تا بازی کند.توجه کنید در مدتی که خانه هستید فقط اجازه بدین گربه تان در این مکان بازی کند.شرایط اب و هوایی رو هم در نظر داشته باشید.
همچنین میتوایند همانطور که سگتان را بیرون میبرید گربه تان را بیرون ببرید تا قدم بزند.این اموزش را باید از سنین پایین بدین .
نتیجه:
گربه ها حیوانات باهوشی هستند.ممکن است زمانهایی که شما کنارش نباشید احساس تنهایی و بی حوصله گی کند.در این زمان می توانید با ساختن موارد گفته شده و استفاده از اسباب بازیها شرایط خوشحالی گربه را فراهم کنید.

مترجم maryam123

منبع 3 Easy Ways to Cure Your Cat's Boredom | Pets4Homes