هفته پیش متوجه شدیم که دوتا از مرغ ها احساس درد میکنن و قسمت شکمشون متورم شده. دکتر بعد از معاینه تشخیص داد که غده توی شکمش هست و بعد از تشریح گفت مشکلش سرطان مجرای تخمگذاری‌هست، مجرای تخم گذاریشون در حد انفجار متورم شده بود و پر بود از بافت های زرد رنگ به همراه مایع چرک مانند. دکتر گفت این بیماری قابل انتقال نیست. شما تجربه ای در مورد این بیماری ندارید؟
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
امیدوارم عکس های تشریح مشکلی ایجاد نکنه