سلام خدمت تمام دوستداران حیوانات.من درمشهد زندگی میکنم وآمادگی پذیرش سگهای شما عزیزان حستم.برای نگهداری سگ یک باغ درنزیدکی مشهد دارم البته سگ از نوع تریر دارم

وچندنوع حیوان دیگه .که صبح تاظهر به همراه پدرم برای رسیدگی به حیوانات میرم.واز همه نظر خیالتون راحت باشه برای نگهداریشون.[ltr]


شمارهای تماس.09158128813.09152347003پیام بزارید تماس میگرم.متشکرم