آفتاب: عکس یه جوجه گنجشک که پدرش در حال غذا دادن به آن است.
عکاس: مرتضی عین علی
[IMG]http://up.********.com/images/8y5cfx6xfrarczfg5g.jpg[/IMG]