شاه طوطی نر در تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۳ در نواحی بلوار مرزداران خیابان سرسبز گم شده
از یابانده تقاضا میشود با شماره 09121964220 تماس گرفته و مژدگانی بسیار قابل توجه دریافت کند خواهشمندیم اطلاع رسانی کنید با تشکر