گربه ها نسبت به سگها موجودات مستقل تری هستند.تحقیقات اخیر در ژورنال حیوانات نشان داده گربه ها در رابطه با احساسات و عواطفشان ، به صاحبانشان نزدیکی زیادی دارند.برای این کار بر روی 24 گربه ازمایش انجام شد.


ازمایش بدین صورت بود که هر گربه را در یک اتاقی نا اشنا قرار دادند و شی را اویزان کردند با روبان پلاستیکی.گربه در ابتدا تمایلی به دریافت و بازی کردن با شی نداشت اما بعد از شنیدن صدای صاحب خود که او را تشویق به گرفتن ان شی میکرد ، این کار را انجام میدهد.


تحقیقات نشان داده که 79 درصد گربه ها صاحبانشان را مانند وسیله ای برای تفریح و خوشگذارنی می بینند.حتی گربه ها با دیدن صاحبانشان می توانند احساسات کاملا منفی شان را به احساسات کاملا مثبت تبدیل کنند.


همچنین گربه هایی که در شرایط سخت تری قرار گرفته بودند تمایل داشتند تا با دیدن صاحبشان حس امنیت را در خود ایجاد کنند.حتی دیده شده گربه ها در صورتیکه رفتار خاصی را از صاحبشان نسبت به چیز خاصی ببینند ، همان حس را به اون مورد پیدا می کنند.


گربه ها حیوانات اجتماعی هستند اما اجنماعی بودن انها گزینه ای است.یعنی وقتی تصمیم میگیرند زمان و فردی را که در مورد تصمیم میگیرند را نیز مد نظر قرار می دهند.به همین دلیل برخی اوقات گربه ها وقتی کسی را چنگ میزنند باعث زخم شدن طرف مقابل و برخی مواقع هم چنگ میزنند اما اسیبی وارد نمی کنند.و این بر میگرده به هدف اون گربه و تصمیمی که در ان لحظه در مورد طرف مقابلش گرفته است.


مترجم MARYAM123

SOURCE :Cats Take Emotional Cues From Owners, Study Finds | petMD