دوستان عزیز یک سگ 5 ماهه میکس برای حیاط در مازندران واگذار میشه دوستان عزیز به علت مسافرت طولانی و بیماری که دارم قادر به نگهداری از این دختر و ندارم کسانی که مایل هستند باید خودشون بیان و ببرن برای دیدن عکس با شماره گذاشته شده تماس بگیرید. دوست عزیزم با پیج خودش براتون پیغام منو گذاشته 09116753805
پریچهر تهرانی