سلام
یک جفت سگ نگهبان (میکس) 2 ساله در همدان واگذار می شوند.شناسنامه دار و واسکینه شده.
آموزش دیده:دست دادن-نشستن - خوابیدن-و...
فقط در همدان واگذار می شود.
بعلت مشکل جا برای نگهداری می خوام واگذارشون کنم