گربه من یه پرشین سوپر فلت وارداتی خیلی زیباست با سابقه جفت گیری موفق و بچه های خوشگل.
فقط اینکه گربه ماده بیاد اینجا و حتما هم واکسن زده و داروی ضد انگل خورده باشه.
بعد از تولد بچه ها هم یکی به انتخاب خودم بر میدارم.

در ضمن من ساکن رشت هستم

تلفن :09391311193

[IMG][/IMG]


[IMG][/IMG]


[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]