سلام دوستان خیلی دلم میخواد یک گربه داته باشم اگه یکی باشه ازش به خوبی مراقبت میکنم