دیرینه‌شناسان موفق به کشف فسیل دو پستاندار با قدمت ۱۶۰ تا ۱۶۵ میلیون سال قبل (دوره ژوراسیک) در مناطقی از چین شدند.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا محققان دانشگاه شیکاگو با همکاری محققان چین، فسیل دو پستاندار را کشف کردند که از اولین نمونه‌های پستاندارانی هستند که هم بر روی درخت و هم در زیر زمین زندگی می‌کردند.

فسیل نخست متعلق به پستانداری موسوم به Agilodocodon scansorius است که در منطقه مغولستان داخلی چین کشف شد.

این حیوان درختی و چالاک قدیمی‌ترین نمونه پستاندار کشف شده بر روی زمین است که روی درخت زندگی می‌کرد؛ وضعیت دندان‌های این موجود نشان می‌دهد که از درختان تغذیه می‌کرده است.

فسیل دوم متعلق به پستانداری موسوم به Docofossor brachydactylus است که یکی از نخستین نمونه پستانداران ساکن در زیر زمین و کانال‌های آب محسوب می‌شود؛ فسیل این موجود که از کرم‌ها و حشرات تغذیه می‌کرد، در رسوبات دریاچه‌ای در استان هبی چین کشف شد.


نتایج این کشف در مجله Science منتشر شده است.


کشف فسیل دو پستاندار متعلق به 160 میلیون سال قبلکشف فسیل دو پستاندار متعلق به 160 میلیون سال قبل