در خیابان های لندن ماکت هایی از خرس های قطبی به نمایش گذاشته شده است.


این خرس های زیبا توسط دو هنرمند به نام های Derek Arnold و Tom Wilton ساخته شده اند.


این اقدام جالب برای تبلیغ و ترویج یک شبکه جدید بریتانیایی به نام “Fortitude” صورت گرفت و با استقبال قابل توجهی هم رو به رو شد.
منبع:topnop