سلام ابتدا گفتم چند تا دامپزشک دیدن و سونوگرافی کردن.ولی اکثرا میگن خاطره است.