گربه با مشخصات زیر واگذار میشود:

- نژاد: DSH

- سن: 3 ماهه

- جنسیت: نر

- وضعیت عقیم سازی: عقیم نشده

-شناسنامه بهداشتی : ندارد

- وضعیت واکسیناسیون: انجام نشده

-خصوصیات اخلاقی: بسیار مهربان/و عاشق بازی/سازگار با گربه های دیگه

-استان یا شهر محل واگذاری: تهران

-شرایط واگذاری: ----

-علت واگذاری : زیاد بودن تعداد گربه ها

-سایر توضیحات: ----

-تلفن تماس: 09125905982 شهبازی