لوکانیکوس٬ سگ معترض یونانی که همواره در صف اول اعتراضات مردمی یونان بود
لوکانیکوس «Loukani***» افسانه ای بخاطر شرکت بی باکانه اش در درگیری با پلیس ضد شورش آتن٬ بین سال های ۲۰۰۸ -٬۲۰۱۲ در اوج بحران منطقه یورو شناخته شده است. این سگ که به نماد مبارزات مردمی یونان تبدیل شده بود، تقریبا در همه ی اعتراضات چند سال اخیر یونان شرکت داشته.هر کجا مردم بودند٬ او هم در میان شان بود. لوکانیکوس در سال ۲۰۱۲ از وظیفه خود به عنوان معترض حرفه ای بازنشسته شد و خانواده ای مهربان میزبانی او را برعهده گرفتند. او ده سال زندگی کرد.مجله تایم در سال ۲۰۱۱ این سگ را بعنوان حیوان سال برگزیده بود.
هرگاه توسط پلیس ضد شورش گاز اشک آوری شلیک می شد٬ دیگر هوایی برای تنفس وجود نداشت و دود و شعله ی آن درست جلوی پای او منفجر میشد زیرا لوکانیکوس همیشه آنجا بود تا برای دفاع از حقوق مردم٬ کپسول گاز اشک آور را بردارد و به سمت پلیس ضد شورش پارس کند. و...گاهی هم به خودروی حامل نمایندگان.
به گفته Petros Katsa*** روزنامه نگار Avgi، سلامتی لوکانیکوس بخاطر استنشاق بیش از حد گاز اشک آور و لگدها و ضربه های باطوم پلیس ضد شورش آسیب دیده بود.
خانواده ای که میزبان Loukani*** بود آخرین لحظات او را اینچنین توصیف کردند: "او بر روی مبل روی دراز کشیده و خواب بود. ناگهان قلبش از حرکت بازمی ایستد. Loukani*** رفت...


به یاد لوکانیکوس شجاع، سگی آزاد و آزاده٬ با احساس و شعوری بیشتر از برخی از انسان ها...
و با یادی از تمامی سگ های خیابانی که در سرتاسر جهان بی رحمانه کشته می شوند و مورد ستم و آزار قرارمی گیرند.


من لوکانیکوس سگ شورشی هستم. پایان راه من فرا رسید اما مبارزه همچنان ادامه دارد..
من صاحب ندارم ولی دوستان زیادی دارم


افراد بی خانمان و سرگردان دوستان خوبی هستند


من به کسی نیازی ندارم که مرا بگرداند٬ خودم می توانم هر کجا که خواستم بروم.
برای دیدن فیلمی از لوکانیکوس به لینک زیر بروید


https://www.youtube.com/watch?v=lSjlFhRRW0g