سلام به همه دوستان
من یک اکواریم دارم
طولش 80 عرض 30 ارتفاع 50
لوازم هم داره
با یک جفت مرغ عشق رو جوجه معاوضه میکنم
با ماشین هم میتونم واستون بیارم اگه نزدیک باشید
من 17 شهریورم