Mexican daisy افتابگردان مکزیکی


گل افتابگردان مکزیکی
آن چیست؟
گل افتابگردان مکزیکی با نام علمی sunaiksnivrak noregrE چشم انداز رایجی در سر تا سر نیوزلند دارد که اغلب در باغها،پارکها، جاده ها و در کنار آبراه ها ظاهر می شود.
همچنین به عنوان sutaorcumnoregire و گل افتابگردان ساحلی نیز شناخته می شود.این گل مانند گل افتابگردان برای بیشتر باغبانها نامی اشنا است
طیف رنگی انها ازسفید به سفید -بنفش تا صورتی و با رنگ زرد و قهوه ای -زرد در بخش مرکزی می باشد
به طور معمول گلها درسرتاسر سال ظاهر می شوند و دارای توده دانه های کرکی می باشد.
گل افتابگردان مکزیکی گلی است که سالانه رشد میکند و به بلندی 40 سانت میرسد و دارای ساقه بلند و نازکاست.
برگ هایش کوچک و باریک هستند و رایحه متفاوتی دارند وقتیکه له یا خرد می شوند.
آن را نباید با یک گلافتابگردان دیگر به نام بلیس جاودان اشتباه گرفت.این دو گل بهم شباهت زیادی دارند .اما بلیس جاودان برگهای عریض تری دارد که در گل در قسمت پایه ساقه قرار گرفته است.
چرا این یک مشکل است؟
گل افتابگردان مکزیکی به عنوان یک علف هرز در نظر گرفته شده استچرا که تراکم زیادی از زمین را پوشش می دهد.به ویژه در شمال جزیره و در جزیرهفوقانی جنوب.
در صورت از بین رفتن این توده گیاهی بومی، جا برای سایر علفهای هرز مانند پیچک بالارونده باز میشود.علاوه بر ان قادر به زنده مانده و رشد در طیف وسیعی از عادات محیطی هستند :ازوضعیت دست نخورده تا شاخ و برگ و بستر رودخانه و زمینهای گیاهان .و همچنین می تواند نور خورشید را از زیاد تا تابش کامل تحمل کند.
متاسفانه با اینکه این گیاهی است که به راحتی از یک منطقه برداشته شده است، خارج از ان منطقه نگهداشتنش هم سخت است.چرا که ان نوعی بذر بارور است.
دانه ها قادر هستنداز طریق باد پراکندگی زیادی داشته باشند.
همچنین بعضی مواقع ازطریق خاک سطحی حاوی دانه ها و گلدانها نیز منتشر می شوند.
هنوز هم باوجود اینکهدر لیست ملی افتها قرار دارد در برخی از بازاها و مدارس به فروش می رسد.
روشهای کنترل
کنترل دستی:
مناطق کوچکی را که دارای افتابگردان مکزیکی است می توان بادست کشید.
با این حال برای حاصل شدن موفقیت بیشتر باید ریشه ها به طور کامل خارج گردند و انتشار دانه ها جلوگیری به عمل اید.
کنترل شیمیایی:
طیف وسیعی از علفکشها مثل ورساتیل و اسپری هایی با پایه فسفات مورد استفاده قرار میگیرد.در هنگام استفاده از اسپری مراقب باشید تا باد محتویات اسپری را به سایر دانه های غیر هدف نبرد.و هنگامی هم که هوا بارانی است از این اسپری ها استفاده نکنید./در هنگام استفاده از اسپری می توانید روی گیاهان غیر هدف را با پوشش های پلاستیکی بپوشانید.طبق قانون امنیت زیستی سال 1993 فروش، انتشار و توزیع گل افتابگردان مکزیکی غیر قانونی است .
در هنگام اسپری کر دن باید دستور العمل برچسب سازنده خوانده شود و در هنگام استفاده از ان از لباسهای محافطت کننده استفاده شود.

مطلب اختصاصی میهن پت

با تشکر از مترجم سایت خانم maryam123 برای ترجمه این مطلب