دیده بان حقوق حیوانات: شرکتی ژاپنی که خدمات اینترنتی ارائه می‌کند برای افزایش بهره‌وری شرکت، ۹گربه را استخدام کرده است.


به گزارش همشهری، ماموریت گربه‌ها این است که با سرگرم کردن کارمند‌ها سطح استرس کاری آنها را کاهش دهند.


افزون بر این صاحب شرکت Ferray به هر یک از کارمند‌ها ماهانه ۵هزار یوان معادل ۴۲دلار برای نگهداری از یک حیوان‌خانگی به انتخاب خود آنها هزینه پرداخت می‌کند.