با سلام
بر خلاف آنچه که عموم انجام میدهند
ریختن خاک اره در قفس خوکچه هندی کار نادرستی است
زیرا اینکار باعث اذیت شدن حیوان میشود
خاک اره رطوبت را در خود نگه میدارد
و باعث رشد باکتری ها وقارچ ها میشود
همچنین ممکن است براده های ریزچوب
به دست و پای حیوان و یا مجاری ادرار فرو رود (برای خوکچه های هندی نر این موضوع بیشتر رخ میدهد) وباعث ایجاد عفونت گردد.
ریختن علوفه ی خشک و یا کاه مناسب تر است.
اگر به فکر سلامت خوکچه ی خود هستیدهمین امروز براده های چوب را از قفسش خارج کنید
محل نگهداری را مرتب تمیز کنید و فضولات را جمع کنید.
این کار تاثیر بسزایی در سالم ماندن خوکچه هندی شما دارد.