گربه با مشخصات زیر واگذار میشود:

- نژاد: DSH

- سن: 3 ماهه

- جنسیت: ماده

- وضعیت عقیم سازی: عقیم نشده

-شناسنامه بهداشتی : دارد

- وضعیت واکسیناسیون: ناقص انجام شده

-خصوصیات اخلاقی: بسیار مهربان و بازیگوش

-استان یا شهر محل واگذاری: تهران

-شرایط واگذاری: واگذاری به یک فرد حیوان دوست واقعی

-علت واگذاری : ----

-سایر توضیحات: ----

-تلفن تماس: 66906700-09123855956 صانعی