دوستان مطالب متفرقه از نوع خرید طوطی - لونه - مکمل - قفس و..... تو این بخش پرسیده بشه تا نظم تو بخشهای دیگه برقرار بشه
باتشکر