1- عمر گربه های غیر عقیم حداکثر حدود 8 سال است این در حالیست که گربه های عقیم شده غالبا" بالای دوازده سال عمر میکنند .
2- گربه های عقیم شده آرام تر صبورتر و شخصیت هایی جاافتاده تر و صمیمی تر دارند . 
3- احتمال بروز رفتارهای فحلی در ماده گربه ها اسپری کردن و جدال در گربه های نر و بسیاری از ضد رفتارها در حیوانات عقیم شده تقریبا" در مرز صفر است . 
4- 95% گربه های عقیم شده در مقابل عفونت های تناسلی باکتریایی و قارچی ایدز گربه ها و سرطان های رحم و حتی مجاری ادراری بیمه شده و مصون هستند . 
4- احتمال پوکی استخوان در ماده گربه ها بر اثر شیردهی زیاد عفونت های داخلی و خونی بر اثر زخم سینه ها در گربه های عقیم شده 100% کمتر از گربه های عقیم نشده است !
5- ترکِ خانه (به هر طریق! ) در گربه های عقیم شده یک دهم گربه های عقیم نشده است .
پانویس مجله پت گاید : با عقیم سازی زندگی بهتر با کیفیت بالاتر برای حیوانات خانگی بسازیم .

منبع پِت گاید