مقامات محیط زیست استرالیا تصمیم جدیدی را به پارلمان ارائه کرده اند که در صورت تصویب به کشاورزانی که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شترهای وحشی را نابود کنند پول می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات استرالیا درحال مذاکره برای تصویب و اجرای برنامه جدیدی در مبارزه با گازهای گلخانه ای هستند. این برنامه که ویژه پرورش دهندگان دام و سرمایه گذاران بخش کشاورزی تدوین شده است به زودی در پارلمان کانبرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این برنامه، اقدامات بسیار فشرده و سختی را برای کاهش گازهای گلخانه ای پیش بینی می کند و از سویی دیگر از سیستم پاداش برای کسانی که به هر نحو در طرحهای مبارزه با انتشار دی اکسید کربن شرکت کنند بهره می گیرد.

برای مثال، در این طرح به کشاورزانی که روش کشت خود را تغییر دهند و یا پروژه های درختکاری را اجرا کنند پول پرداخت می کند. اما عجیب ترین بخش این اقدام قانونی این است که به کسانی که شترهای وحشی مناطق دور افتاده استرالیا را به منظور کاهش گازهای گلخانه ای از بین ببرند، جایزه اعطا می شود.

این حیوانات به دلیل خسارات متعددی که به محیط زیست وارد می کنند اکنون وارد لیست سیاه شده اند و کشتن آنها می تواند برای مردم استرالیا به یک منبع درآمدزایی تبدیل شود.

براساس گزارش دیلی میل، در قرن 19 این حیوانات به منظور حمل بار به تعداد زیادی تکثیر شدند به طوریکه درحال حاضر جمعیت آنها به بیش از 1.2 میلیون نمونه رسیده است.

اکنون این شتر به عنوان یک گونه غیر بومی که می تواند تاثیراتی منفی بر روی اکوسیستم برجای بگذارد شناخته می شود
همچنین از آنجا که این شتر هیچ شکارچی طبیعی در منطقه استرالیا ندارد تولیدمثل این حیوان به طرز کنترل نشده ای ادامه می یابد و هر سال بر تعداد جمعیت آن افزوده می شود.

افزایش تعداد جمعیت شتر وحشی مناطق دورافتاده استرالیا منجر به نابودی ذخایر گیاهی و منابع آب می شود. به طوریکه هر شتر قادر است تنها در مدت 10 دقیقه 100 لیتر آب بنوشد.

از سویی دیگر کارشناسان معتقدند که تنها یک شتر وحشی در طول یکسال مسئول انتشار یک تن گاز متان است. بنابراین هر شتر در طول زندگی خود حداقل 30 تن متان وارد اتمسفر می کند.