در میان گیاهان آپارتمانی ،بیشتر گیاهانی مورد توجه هستند که دارای گل باشند یا اینکه در فصولی از سال دارای گل باشند از این رو در این قسمت به معرفی گیاه اسپات فیلوم می پردازیم.
اسپات فیلوم گیاهی است بومی کشور کلمبیا که برگ های بیضوی و کشیده که بیشتر دارای رنگ سبز تیره است و ساقه هایی که مستقیما” از خاک بیرون می اید و در بیشتر فصول سال و بخصوص بهار و پاییز گل های سفید قاشقی شکل می باشد که در وسط ان پرچم متراکم ان وجود دارد.
بیشتر پرورش دهنده های گل و گیاه بر این عقیده اند که برای گل دهی اسپات فیلوم باید شوکی به گیاه وارد کرد که این شوک به گونه های گوناگون به اسبات فیلیوم وارد می شود از قبیل شوک سرمایی ،شوک گرمایی که باعث تشنگی دادن به گیاه می شود و یا اینکه ریشه های مویی اسبات فیلیوم توسط تکانیدن خاک مورد شوک قرار گیرد و بعد از این شوک ها اسپات فیلوم باید تحت کوددهی خوب قرار گیرد تا برای فصل گل دهی اماده شود.(از میان کود های مختلف برای این موضوع می توان از کود کریستالون ۳۶ درصد نام برد.)
گیاه اسپات فیلوم در میان گیاهان آپارتمانی بدلیل اینکه از برگ های پهن برخوردار است در فصل تابستان نیاز به آب فراوان دارد از این رو در فصول گرم سال به ۳ نوبت آبیاری و در مابقی ایام سال به ۱ تا ۲ نوبت آبیاری در سال نیاز دارد .
البته ناگفته نماند اسپات فیلوم در فصول سرد سال نسبت به سرما حساس است از این رو باید دمای ۲۰تا ۲۵ درجه سانتی گراد برایش تامین شود.
خاک مناسب برای اسپات فیلوم خاک نیمه سبک با زه کش مناسب است و نیاز نوری اسپات فیلوم در فصل گل دهی نور غیر مستقیم یا نیم سایه است ولی در مابقی فصول در محیط کم نور نیز سازگار می باشد.
ازدیاد اسپات فیلوم از طریق تقسیم بوته در پاییز امکان پذیر است . البته در بعضی مواقع برگ های اسپات فیلوم دچار سوختگی می شود که یا از نور زیاد ،گرما و تشنگی گیاه می باشد که با آّبیاری به موقع و همچنین تقویت اسپات فیلوم با کود کریستالون یا کود های مایع همچون زربال می توان این نقیصه را برطرف کرد.
منبع موسسه گل و گیاه صبا