ووااااای ننه اون بالا مالا ها چیو دید میزدی؟؟؟؟؟؟؟؟نکنه رو پشت بوم چیز میزی دیده؟؟؟؟؟؟؟؟خیلی گربتوننننن با مزس خدا حفظش کنه فرشته کوچولتووووووووووووووشمام تنبلی نکن ما دلمون کرانچی موخواد تن تن عکس بزارین