در سال های اخیر گیاهی در اکثر گلخانه ها دیده می شود که بیشتر برای گل زیبای ان مورد توجه قرار گرفته است بطوری که در نگاه اول گل های این گیاه ،مصنوعی بچشم می اید .البته این گیاه در بین گل فروش ها نیز از طرفداران ویژه برخوردار است و این بدلیل برخورداری این گیاه از جلوه خوب در تزیین سبد گل ها برخوردار است.
با این تعاریف و ویژگی ها امروز گیاهی را معرفی می کنیم با نام ورزیا که این گیاه از خانواده بروملیاسه Bromeliaceae می باشد و در حدود ۱۰۰ گونه را شامل را می شود که بیشتر تفاوت انها در نوع برگ ها و ترکیب گل ها می باشد.
مبدا پرورش ورزیا امریکای مرکزی می باشد و غالبا” در محیط های مرطوب از رشد خوبی برخوردار است .
برگ های ورزیا به صورت دسته ایی از خاک بیرون می اید کشیده ،گوشتی و سبز رنگ می باشد که اغلب نواری شکل می باشد.
گل های ورزیا اغلب همراه با براکته های رنگی زیبایی هستند و در سنبله ظاهر می شوند و اغلب منشعب بوده و رنگ زرد یا قرمز دارند .گل های ورزیا اغلب در تابستان ظاهر می شود اما در محیط گلخانه ایی می توان در تمامی فصول گل های زیبای ورزیا را دید .
خاک باید مخلوط یک قسمت پیت ( تورب ) به اضافه یک قسمت خاک معمولی و یک قسمت ماسه و خاک برگ باشد.
محیط مناسب برای پرورش ورزیا محلی با نور خوب بدور از تابش مستقیم نور خورشید می باشد تا بتوان از گل های زیبای ورزیا استفاده کرد .
موقع کاشت ورزیا در پایان فصل گلدهی و زمان استراحت ورزیا می باشد و ازدیاد ورزیا بیشتر از طریق جدا کردن و کاشتن قلمه های جدید که در جوار گیاه مادری می روید .
منبع موسسه گل و گیاه صبا