این گربه مریض احوال هست و دوستی که این خبر را به من دادند به دلایلی که من خبر دارم نتونستند کمکی بکنند و فقط در همین حد بهش رسیدند .لطفا تا دیر نشده کسانی که در اطراف گیشا هستند به این گربه کمک کنند .
---------------------------------------------------------------------------

jalale al ahmad khiyaboone nazere ghomiyane nareside be kooche 17