دیده بان حقوق حیوانات: عملیات نجات یک اسب چهارساله گرفتار در باتلاق توسط آتش نشانها و نیروهای امدادی در هامبورگ آلمان.