تیمی از طرفداران پروپاقرص مجموعه فیلم های ارباب حلقه ها دست به ساخت اثر هنری جالبی زده اند.

آنها یک لانه گربه به شکل خانه هابیت ها و در کنارش برج چشم بزرگ را ساخته اند که بسیار هنر جالب و خلاقانه ای است.منبع:topnop