مرسی آقا رامین که نظر دادید ممنونم.البته او کوچولوهام دیگه بزرگ شدن. امیدوارم همه حیوونا با آرامش زندگی کنن