*فوری*لطفا به اشتراک بذارید
کمک برای نگهداری طول درمان
لطفا کمکم کنید تا بتونم درمان رو کامل کنم. زندگی زانوش عمل شده و پین گذاشته شده. الان فقط نیاز به یه جای موقت داره تا دوره نقاهت رو طی کنه. کارای درمانیش به عهده خودمه. در حال حاضر ده تا گربه و یه سگ تحت سرپرستی دارم . واقعا از لحاظ جا و مالی به مشکل خوردم. لطفا به زندگی برای ادامه درمانش کمک کنید. گربه تمیز و آرومیه. فقط یه پناه میخواد تا باقی طول درمانش رو اونجا بگذرونه. لطفا کمکم کنید این بچه رو تو حموم گذاشتم اما چه از لحاظ شرایط زندگی و خانوادگی خودم و چه از لحاظ سلامتی این بچه ادامه این روند ممکن نیست. لطفا کمک کنید تا بتونیم به زندگی یک زندگیه خوب بدیم.
09365342337