دیده بان حقوق حیوانات: یک بهله سارگپه آسیب دیده که توسط یکی از دوستداران حیات وحش ، تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال شده بود ، پس از تیمار و بهبود در زیستگاه خود رها سازی شد .
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان ، یک بهله سارگپه آسیب دیده که توسط یکی از دوستداران محیط زیست و حیات وحش در روستای دوله ملال ماسال پیدا و تحویل اداره محیط زیست شهرستان ماسال شده بود پس از معاینات دامپزشک ، نسبت به مداوا و درمان آن اقدام گردید .


اسداله سعدی رییس اداره حفاظت محیط زیست ماسال با بیان مطلب فوق افزود این پرنده پس از چند روز تیمار و اطمینان از سلامت توانایی پرواز ، در زیستگاه طبیعی خود در ماسال رها سازی گردید .
پرنده شکاری سارگپه از تیره قوشیان و از گونه های حمایت شده و شکار ممنوع است که در نواحی حاشیه و باز وسط جنگل ها بخصوص درختان برگ ریز زندگی می کند .