سام، نام گربه ای است که ابروهای سیاهی دارد و عکس های او در اینترنت یک شبه او را مشهور و پرطرفدار ساخته است!
عکس های سام گربه ی سفید با ابروهای سیاه، در حال حاضر در اینستاگرام بیش از 10.000 طرفدار دارد. صاحب این گربه که در نیویورک زندگی می کند، می گوید که قرار است یک وب سایت به افتخار سام راه اندازی کند.منبع کوکا