این عکس ها در دهه ی 1870 توسط علاقه مندان به این حیوانات در زمینه های مختلف گرفته شده است. به عنوان مثال هری پوینتر از گربه هایش در حال استراحت، نوشیدن شیر و یا لم دادن روی بالش سبدشان عکس انداخته است. در میان این مجموعه که «گربه های برینگتون» نام دارد، گربه ای در حال راندن یک سه چرخه، اسکیت بازی و حتی عکاسی با یک دوربین دیده می شود.
او این عکس ها را با توجه به مراسم مختلف مثلا تحت عنوان سال نو مبارک یا شاد باش به فروش می رساند و مردم هم این عکس ها را می خریدند و به عنوان هدیه ای کوچک و فرح بخش برای یکدیگر می فرستادند. /دیلی میل

منبع سایت کوکا کوکا