پیوند اجباری و آمیزش نامیمون شیر و ببر در باغ‌وحش مشهد
در باغ‌وحش مشهد جای شیرهای نر را با ببرهای نر عوض می کنند، حیوانات را در یک قفس کوچک زندانی می کنند تا از... آمیزش آنها گربه سانان دو رگه "تایگون" و "لایگر" به دست آید.
یک دامپزشک می‌گوید باغ‌وحش مشهد به جدی‌ترین مرکز آسیب ژنتیکی در جهان برای گربه‌سانان تبدیل شده است.
این گربه سانان دورگه دارای نقص های مادرزادی اند، عمر کوتاهی دارند و این گونه های زیستی که با خطر انقراض روبرویند شانس تولید مثل طبیعی را از دست می دهند.
منبع اصلی: دویچه وله