ایشون آقای پدر ، برفی خان هستن بسیار بداخلاق ، 30 اسفند 88 بدنیا اومده ، البته مادرزادی معلولیت جسمی داره ینی دستاش کوتاه و کجه که دکتر هم گفت نمیشه واسش کاری کنیم ، واسه همین بیشتر موقع ها رو دوتا پاهاش سرپا وامیستهایشون هم آقای جورجی خان هستن پسر برفی که 20 شهریور 92 بدنیا اومدن ، خیلی هم شیطونه ، بخاطر شیطونی خودش تابستون زیر گردنش پاره شد و کلی بخیه خورد و 12 روز قیف دور گردنش بود