دورتی داویدسون خانم 61 ساله ای است که قادر به راه رفتن نمیباشد ، او در منزلی تنها زندگی میکند و تنها مونس او یک سگ آموزش دیده است.به گزارش پارس ناز این زن درحالیکه حالش بسیار بد شده و روی زمین افتاده بود از سگش تقاضای کمک کرد و او در تماس با پلیس جان این زن را نجات داد.به گفته این زن زمانیکه او در حمام بوده است حالش بد شده و روی زمین افتاده بود.

سگش وقتی متوجه حال وخیم وی شده است و دیده که او حتی قادر به نزدیک شدن به تلفن نیست با فشار یک دکمه که برای چنین موقعیتهایی تعبیه شده است با پلیس تماس گرفت و جان صاحبش را نجات داد. این سگ آموزش دیده است و میتواند به راحتی تمام نیازهای یک انسان معلول را شناسایی و رفع کند.

خانم "داویدسون" میگوید این سگ را از زمانیکه توله کوچکی بوده است از یک مرکز آموزش سگ برای افراد معلول خریداری کرده است و مدت زمانی زیادی است که با او زندگی میکند و از اینکه حالا این سگ جانش را نجات داده است خیلی خوشحال است.

این سگ "اسپریت" نام دارد اما صاحبش قصد دارد به خاطر این اقدام به موقع و معجزه آسایش نامش را به "قهرمان" تغییر دهد چراکه کار او باعث شده است تا صاحبش زندگی دوباره ای بیابد.