رسانه های گوناگونی از جمله Good News در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۱۳، سرگذشت فداکاری های یک سگ در هندوستان و برگزاری شکوهمند دولت و مردم در خاکسپاری اش را گزارش می دهند.
این داستان زیبا و سرشار از انسانیت هندی ها نسبت به یک سگ خدمتگذار است که هرگز کهنه و فراموش نشده، و درسی است برای مسلمانان که از سگ بیزارند و از آن فراری اند.
سگی که منشاء خدمات بسیاری به مردم هند بوده، و توانسته پیش آمدهای ناگوار و کشتار گروه زیادی را ا‍حساس کند و از پیدایش آنان جلوگیری نمایند.
این سگ که زنجري نام داشته، در کانون بررسی کارهای جنایی ناحیه “پون” در هندوستان آموزش دید و از سال ۱۹۷۳ وارد کارهای خدماتی خود شد.

کارهای ارزنده *زنجري*
در سال ۱۹۹۳ در سرتاسر بمبئی بمب هایی به کار رفت که در نتیجه ۲۵۷ کشته و ۷۱۳ زخمی به جای گذاشت. از آن پس پلیس هند به ویژه بمبئی در اندیشه آموزش سگ های حرفه ای برآمدند. یکی از این سگ های تربیت شده که خدمات بسیاری به جای گذاشت و در حقیقت به عنوان یک قهرمان در دل مردم و دولت هند جای گرفت، *زنجري *نامیده شد.

کارهای برجسته این سگ زیرک و شجاع را می توان به کوتاه چنین برشمرد:
۱- نجات جان هزاران نفر با شناختن و تشخیص دادن ۳۳۲۹ کیلوگرم از مواد آتش زا از نوع ,RDX و۶۰۰ دستگاه تولید و تهیه مواد انفجار (detonator).
۲- این سگ با وفا از وجود۳ بمب دیگر آماده به انفجار خبر داد.

سرانجام، پس از ۸ سال خدمات بی نظیر و درخشان، پیش بینی و نجات گروه زیادی از مردم که در معرض انفجار بمب ها بودند، این سگ قهرمان به دلیل ورم ریه و پنجه ها، در سال ۲۰۰۰ در گذشت و از سوی دولت و مردم به روشی باشکوه و با احترام به خاک سپرده شد.