یه خوکچه هندی یک ساله دارم چند وقته یهو خیلی حساس شده خیلی میترسه و سر و صدا میکنه علت خاصی داره آیا ؟ قبلا اینجوری نبود