واگذاری فوری دائمی در مشهد........
این خانم اسمش بلفی هست، نژادش تریره و چند ماه پیش از دست یک معتاد سگ فروش خریداری شده و به یک پناهگاه موقت انتقال پیدا کرد و عقیم شد . ولی شرایط بیرون از خونه برای نگهداری از این بچه مناسب نیست و هر چه زودتر باید خانواده دائمی خودش رو پیدا کنه این دختر خانم بسیار مودب و حرف گوش کن هست و به یک مامان و بابای خوب احتیاج داره که عاشقانه دوستش داشته باشن لطفا فقط و فقط با شماره 09373661027 تماس بگیرین