سلام
هرکی ماهی فایتر داشت تعداد بالا با قیمت مناسب خریدارم
موفق باشید