شیراز - ایرنا - مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت : 240 تله زنده گیری پرنده در خطر انقراض هوبره درزیستگاه ارزشمند این پرنده واقع در شهرستانهای خنج و لار کشف و ضبط گردید.


«حسینعلی ابراهیمی کارنامی» امروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت :متخلفین قصد داشتند که پرندگان هوبره را به دام انداخته و آنها را به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل نمایند .

وی ادامه داد : مامورن یگان حفاظت محیط زیست استان فارس با اطلاع به موقع و اقدام سریع قبل از مبادرت شکارچیان به این عمل نادرست ،آنها را به دام انداختند.

به گفته ابراهیمی کارنامی این اداره کل برنامه ویژه ای را جهت حفظ گونه های حیات وحش ارزشمند در مناطق در دستور کار دارد و به شدت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی ضمن هشدار به شکارچیان متخلف نسبت به شکار این پرنده حمایت شده و نادر اظهارداشت : هرگونه شکار و صید و بویژه شکار حیوانات در حال انقراض و حمایت شده موجب پیگرد و قانونی قرار خواهد گرفت.

هوبره از پرندگان مهاجر و در حال انقراض است که مورد حمایت بین المللی بوده و شکار آن ممنوع می باشد این پرنده در گستره هایی از استان های جنوبی کشور بصورت مهاجر و معدودی نیز در شرایط بومی زیست می نمایند.

گونه هوبره در جمعیت پرندگان از خانواده ای به همین نام است که میش مرغ و زنگوله بال نیز از آن خانواده محسوب می شود.

مبدا مهاجرت هوبره سیبری و جنوب روسیه است . این پرنده به جهت داشتن جثه ای نسبتا بزرگ متاسفانه هدف خوب و مطلوبی برای متخلفین بی تعهد بمنظور شکار آن بوده و علیرغم ارزش های خاص اکولوژیک و جمعیت محدود آن همواره شکارچیان متخلف با دامگذاری و تعبیه تور در مسیر مهاجرت و زیستگاههایشان تهدید به نابودی وانقراض می شود.