سلام دوستان
من برای این شازده دنبال یک دختر خوب میگردم.فقط میخوام عین خودش باشه.اگر یک ماده خوب سراغ دارید هماهنگ کنید بیام براش خواستگاری
قیمت و عکساشو تو پیام خصوصی برام بفرستید سر مهریه اش کنار میاییم
من ساکن شمال هستم