ژانوس، یک لاک پشت یونانی است به مطبوعات و عموم مردم در طول رسمی جشن تولد خود، 05 سپتامبر 2007 در موزه تاریخ طبیعی در ژنو ارائه شده است. ژانوس، 03 سپتامبر 1997 متولد شد.

تصویر یک مار دو سر به نام «تام» و «جری» 08 ماه مه 2008 در نمایشگاه Vivarium در Offenburg، آلمان غربی

لاک پشت دو سر لغزنده قرمز در Supercenter آکواریوم بزرگ در Norriton، چهارشنبه 26 سپتامبر 2007، نمایش داده می شود.

Hereford گوساله با دو سر پیوسته به بطری تغذیه در یک کلینیک دامپزشکی در گوزن گراو ، کالیفرنیا در 2 آوریل ، 1987 که تصویر آن توسط صاحبش دیک هری گرفته شده است. گوساله ماده دوازده روز می تواند با هر دو دهان غذل بخورد، اما از یکی راحت تر است.

لاک پشت دو سر جوان توسط صاحب آن، نوئل دانیلز، در ولینگتون، آفریقای جنوبی، چهارشنبه، 28 اردیبهشت، 2003 نمایش داده می‌شود.

Hakob Avetyan (در تصویر) دارای یک گوساله دو سر در روستای ارمنی از Sotk، در تاریخ 28 ژانویه 2011. این گوساله دوسر در تاریخ 25 ژانویه در گاودارب Avetyans متولد شده است.