سلام من یه گربه دارم و میخوام واگذار کنم چون یه پرشین دارم که همدیگرو میزنن.اسمش شینیه شناسنامه دلره واکسنشو خورده خیلی اهلی و دستی و بغلیه .خیلیم تمیزه از بچگی تو اپارتمان بوده 6 ماهشه.فقط به کسی واگذار میشه که واقعا بخوادش و تا اخر عمر نگهش داره.هر کی خواست با این شماره تماس بگیره 09190186002