خیلی خیلی خوشحالم که وضعیت خرگوشت تثبیت شده و خطر از سرش گذشته با توجه به چیزی که من توی عکس میبینم شما میتونید از این به بعد تا مدت یکهفته الی ده روز فقط یک روز در میان پماد بزنید و دیگه قطعش کند ولی به شرط اینکه نظافتش کاملا مد نظرتون باشه