مهربانی با حیوانات را بیاموزیم!

زئوس با چشمان آسمانی

جغد زخمی توسط اریک به مرکز دوستداران حیوانات در جنوب کالیفرنیا منتقل می شود و در آنجا تحت مراقبت قرار می گیرد. پس از بررسی جغد زخمی با آن چشم های عجیب که شبیه ستاره های آسمان بود، مشخص می شود این جغد نابینا است.
زیست نیوز؛ محمد مهدی حیدرپور- چندی پیش در جنوب کالیفرنیا(آمریکا) جغدی زخمی توسط یکی از شهروندان پیدا شد که وضعیت چندان مناسبی نداشت. اریک اهل کالیفرنیا در این رابطه می گوید: در حال طی مسیر به سمت محل کار خود بودم که ناگهان حرکت برگ ها در گوشه ای از پیاده رو نظرم را جلب کرد. زمانی که خود را به آنجا رساندم با جغدی زخمی مواجه شدم. چشم های این جغد حالت بسیار عجیبی داشت و مشابه آن را تا کنون ندیده بودم.


جغد زخمی توسط اریک به مرکز دوستداران حیوانات در جنوب کالیفرنیا منتقل می شود و در آنجا تحت مراقبت قرار می گیرد. پس از بررسی جغد زخمی با آن چشم های عجیب که شبیه ستاره های آسمان بود، مشخص می شود این جغد نابینا است. حالت عجیب چشم های این جغد موجب می شود تا آن را زئوس نامگذاری کنند. در اساطیر یونانی زئوس خدای آسمان رخشان و سلاح او آذرخش بود.


زئوس پس از بهبودی در مرکز مطالعات حیات وحش کالیفرنیا زندگی می کند و قطعا هیچگاه لطف اریک را فراموش نخواهد کرد.

مهربانی با حیوانات فرهنگی بسیار پسندیده و قابل احترام است. اریک که آن روز بدون مرخصی نتوانست در محل کار خود حاضر شود و حتی ممکن است گرفتار عواقب غیبت غیرموجه خود نیز شده باشد اما کمک به یک حیوان آسیب دیده را مقدم دانسته و از این کار خود بسیار خشنود است.